FMS Kvart je uspešno završio rekonsktrukciju pešačkog mosta u Petrovcu na Mlavi, kao deo projekta izgradnje putne infrastrukture ka zimskom centru Beljanica, manastiru Manasija i Banji Ždrelo.

011/420-31-91
062/228-348
069/222-8418
069/222-8413

Adresa: Oraškovica bb, 12308 Petrovac
Pib: 106021615
Matični broj: 20514108

ana.fmskvart@gmail.com
vedrana.fmskvart@gmail.com
saracgfmskvart@gmail.com