Pešački most, Petrovac na Mlavi

OŠ ''Sveta Mihajlović'', selo Burovac, opština Petrovac na Mlavi

Ustanova za odrasle i starije ''Gvozden Jovačićević'', Veliki Popovac, opština Petrovac na Mlavi

Srednja škola ''Mladost'', Petrovac na Mlavi

OŠ ''Žarko Zrenjanin'', selo Krvije, opština Petrovac na Mlavi

Pešački most,
Petrovac na Mlavi

OŠ ”Sveta Mihajlović”, selo Burovac, opština Petrovac na Mlavi

Ustanova za odrasle i starije ”Gvozden Jovačićević”,
Veliki Popovac,
opština Petrovac na Mlavi

Srednja škola ”Mladost”,
Petrovac na Mlavi

OŠ ”Žarko Zrenjanin”,
selo Krvije,
opština Petrovac na Mlavi

011/420-31-91
062/228-348
069/222-8418
069/222-8413

Adresa: Oraškovica bb, 12308 Petrovac
Pib: 106021615
Matični broj: 20514108

ana.fmskvart@gmail.com
vedrana.fmskvart@gmail.com
saracgfmskvart@gmail.com